10.5.10

Stijgende belangstelling voor Bib in deelkernen Heist en Westkapelle

Uit het jaarverslag van de Bibliotheek in Knokke-Heist blijkt dat de totale collectie in 2009 een lichte groei kende. Het aantal leden en de uitleencijfers voor boeken en mediawaren daalden echter in de hoofdbibliotheek, maar groeiden in de filialen Heist en Westkapelle. Verder zijn de bezoekersaantallen van de leeszaal en het gebruik van de leeshoek en het internetcafé met bijna 30 procent gestegen. Vorig jaar werd andermaal een brede waaier aan activiteiten voor jongeren en volwassenen georganiseerd: het Poëziefeest, de Jeugdboekenweek, de Kinder- en Jeugdjury, de Bibliotheekweek, de Seniorenweek, 8 bibbabbels en lezingen, 4 tentoonstellingen, de wekelijkse voorleesmomenten, de klasbezoeken, internetlessen enz. In 2010 staat, naast het aanbod van een kwalitatieve collectie en boeiende activiteiten, vooral de overgang naar RFID (Radio Frequency Identification) en zelfuitleen op het programma. Ook de online catalogus en diensten zullen verder uitgebouwd en uitgebreid worden.