14.4.10

Pleinterras op ‘Place m’as-tu vu’ tegen 1 juli

Zoals gehoopt wordt tegen het begin van de zomervakantie op 'Place m'as-tu vu' in Het Zoute een groot consumptieterras ingericht. Eerder verdween met het slopen van hotel Carlton het laatste terras aan het bekende Knokse flaneerplein. Kort geleden werd door de gemeente toelating gegeven voor het uitbaten van het pleinterras aan een consortium dat bestaat uit Traiteur Cardinal, Yssi’s en restaurant Jardin Tropical. De concessie heeft een looptijd van drie jaar. De nieuwe uitbaters willen op het plein de sfeer van weleer herstellen. De open terrassen komen langs de zijkanten van het plein. Met het gebruik van de kleuren rood en wit wil men alvast duidelijk de link naar het Zoute leggen. Voor de gemeente was onder meer een architecturaal kwaliteitsvol concept en de uitstraling van de uitbating van belang. Het winnend ontwerp is een concept van E&L Architecten. Het is het enige van de drie kandidaturen, dat conform de stedenbouwkundige voorwaarden werd ingediend. Als enigen hebben zij ook een visie uitgewerkt die uitgebreid ingaat op hoe trends geïntegreerd zullen worden en door welke waarden de onderneming zich zal laten inspireren. Op de gemeenteraad van april zal het ontwerp van concessieovereenkomst ter goedkeuring worden voorgelegd.