15.4.10

Geld voor restauratie Hoekemolen langs N49

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois trekt 260.000 euro uit voor de restauratie van de Hoekemolen langs de Natiënlaan in Damme. “Molens zijn immers typisch voor onze lage landen aan de zee. Er stonden er ooit duizenden in Vlaanderen. De weinigen die nog overblijven moeten we koesteren,” zegt Bourgeois. De Hoekemolen zal zowel binnen als buiten technisch gerestaureerd worden. Deze stenen windmolen werd in 1981 geklasseerd als monument en de onmiddellijke omgeving werd beschermd als dorpsgezicht. De molen werd voor het eerst vermeld in 1324. De molen komt ook voor op heel wat historische landkaarten, onder meer op de kaart van het Brugse Vrije, in 1579 geschilderd door Pieter Pourbus. Op 27 juli 1839 werd de korenwindmolen door een zware stormwind geveld en volledig vernield. De huidige Hoekemolen dateert van 1840 en werd intussen reeds meerdere malen hersteld. Volgens eigenaar Erfgoed Vlaanderen moet er heel wat gerestaureerd worden, onder meer de stenen molenromp en het schrijnwerk.