9.11.09

Nieuwe Trottoirs voor de Kragendijk in Knokke-Heist

Begin volgend jaar komen er nieuwe voetpaden in de Kragendijk in Knokke-Heist. Het gaat om het trottoir tussen de Kalvekeetdijk en de Natiënlaan. Op 4 januari begint het openbreken van het voetpad aan de kant met onpare huisnummers. Verder zal Eandis een nieuwe hoogspanningskabel en een nieuwe gasleiding aanleggen aan de kant van de pare huisnummers. Nieuwe openbare verlichting wordt geplaatst, en aan beide zijden komt er een nieuwe laagspanningskabel. Het Waterbedrijf legt een nieuwe waterleiding. Eind januari wordt dan het voetpad aan de kant met pare huisnummers opgebroken. Nadat het werk aan de nutsleidingen is uitgevoerd, wordt overgegaan tot de heraanleg. Tijdens het werk aan de nutsleidingen is de aannemer van de nutswerkzaamheden verantwoordelijk voor de toegang tot de woningen. Plaatselijk verkeer zal mogelijk blijven.