8.11.09

20 jaar sedert Check-Point Paradijs in Berlijn

Op 9 november is het precies 20 jaar sedert de val van de Berlijnse Muur. Het begon na een opmerkelijke rede van Günter Schabowski, één van de hoogste partijleiders in de toenmalige DDR. Hij zei dat iedere Oost-Duitser de grens met het Westen overmocht. Het was 18u57. Duizenden burgers zijn dan met hamertjes naar de muur getrokken in een poging om die te slopen. Sovjetleider Gorbatchov liet blijken niet te zullen ingrijpen. Derhalve trok uit Knokke-Heist ook een team van Radio Paradijs, met de tegenwoordige schepen Luc Lierman en Bart De Graaf, naar de Duitse hoofdstad. Daar werd met hamers én een meegevoerde zware boormachine de aanval ingezet op de zware scheidingsmuur tussen West-Duitsland en de zogeheten Duitse Democratische Republiek. Honderden kilo’s muurstenen werden ter plaatse uitgedeeld aan souvenirjagende West-Berlijners. Er werd dan verder geboord tot de Knokke-Heistenaars daadwerkelijk een bruikbare doorgang naar Oost-Berlijn hadden tot stand gebracht. Vervolgens werden zoveel mogelijk muurstenen weer mee naar de badstad gebracht. Daar werden de stenen tijdens een speciale actie via Radio Paradijs verkocht. De opbrengst van deze communistische bouwafval ging trouwens integraal naar het noodleidende Roemenië, dat ook net z’n communistische dictator aan de kant had gezet.


In het Mauerpark in Berlijn werden zaterdag de eerste gedenkzuilen onthuld voor personen die aan de grens om het leven kwamen. In totaal zijn in de muurjaren minstens 136 vluchtelingen door grensbewakers doodgeschoten. Zondag ontving bondskanselier Angela Merkel de voormalige leider van de Sovjet-Unie Michael Gorbatsjov. Hij liet destijds toe dat het communistische regime in de DDR de grenzen openstelde en een einde maakte aan het reisverbod. Gorbatsjov is maandag een van de eregasten bij de officiële herdenking.