4.10.09

Veel minder trekvogels geteld

Volgens de nieuwsdienst van RTL werden er dit jaar op de vogelteldag twee derden minder trekvogels geteld. Dat kan onder meer te maken hebben met het feit dat er zaterdag een stormachtige wind stond. Daar vliegen de vogels moeilijk tegen in. Heel wat soorten volgen de kustlijnen en maken van riviermondingen en andere natuurgebieden gebruik als rust- en voedselplaats. Vooral bij ongunstige weersomstandigheden blijven ze enige tijd hangen in natuurlijke rustplaatsen. Met name het Zwin in Knokke-Heist is een belangrijke ‘stapsteen’ voor trekvogels die in de herfst uit hun broedgebieden in het noorden terugvliegen naar hun overwinteringsgebied in het verre zuiden. De harde wind is echter niet de enige reden voor de terugval in het aantal trekvogels. Uit de tellingen blijkt tot nu toe dat het aantal trekvogels in Europa de afgelopen jaren dramatisch is afgenomen.