5.10.09

Middenschool en Atheneum openen Open Leercentrum in Knokke

In Knokke werd het nieuwe Open LeerCentrum van de Middenschool en het Atheneum Zwinstede in gebruik gesteld. Dat gebeurde door Philip Vanhaverbeke, algemeen directeur van de Scholengroep Brugge-Oostkust. “We zijn er ons van bewust dat niet iedereen thuis over de nodige soft- en hardware beschikt. Ook een internetaansluiting is niet voor al onze leerlingen een evidentie” aldus Patrick Caestecker, directeur van de scholen. “Vandaar dat we als school gestart zijn met een OLC zodat wij onze leerlingen reeds vanaf de eerste graad met de actuele mogelijkheden van ICT verstandig leren omgaan. Het is dus niet de bedoeling dat onze leerlingen enkel kopiëren wat ze op het Internet vinden maar ook kritisch leren omgaan met de informatie die ze vinden.” De nieuwe OLC is een grote, stille ruimte waarin leerlingen een unieke kans krijgen om zelfstandig te werken aan een vooraf goed afgebakende taak. Het lokaal is uitgerust met 17 computers met internetverbinding die in het servergestuurd schoolnetwerk geplaatst zijn. Daarnaast zijn er kranten, naslagwerken, werktafels, mediatheek, een digitaal leerplatform, dvd's en dataprojectie, printers, enz… ter beschikking.