12.10.09

Uitleg manager over De Post in Knokke-Heist en Damme overtuigt college niet

Walter Van Wolputte, manager Public Affairs van de Post heeft in het stadhuis in Knokke aan het college uitgebreid uitleg gegeven over de toekomstplannen van De Post in de badstad. Dat gebeurde naar aanleiding van een brief waarin het gemeentebestuur zijn bezorgdheid heeft geuit over de afbrokkelende dienstverlening van de Post en stijgende werkdruk bij de postbodes. Tijdens dit overleg bevestigde de manager dat het postkantoor in de Parmentierlaan in Knokke op 15 december definitief dicht gaat. Daarom zijn er momenteel in het postkantoor in de Smedenstraat in Knokke, volop aanpassingswerkzaamheden aan de gang. Die moeten de publiekszaal ruimer en vooral klantvriendelijker inrichten. Heist blijft echter verstoken van een postkantoor, dat tot grote woede van de bevolking. Van Wolputte heeft ook het college en zeker burgemeester Lippens niet kunnen overtuigen. In de rand werd ook nog meegedeeld dat er binnenkort een postpunt bijkomt in Westkapelle bij dagbladhandel Millennium. Knokke-Heist zal dan beschikken over 1 hoofdkantoor en 5 PostPunten. Wat de werkdruk van de Knokke-Heistse postbodes betreft, wees manager Van Wolputte erop, dat die op termijn zal verminderen door de verdere automatisering van het postsorteercentrum in Gent. Ook voor de postbodes in Damme is er minder goed nieuws. Zij zullen binnenkort hun poststukken in Knokke-Heist moeten voorsorteren voor ze hun ronde in Damme kunnen beginnen. De loketten in Damme blijven (vooralsnog) wel behouden.