13.10.09

Toekomst van Ramskapelle in ’t Groen

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist gaat in en rond de deelgemeente Ramskapelle een groene long realiseren. Dat gebeurt in het kader van de aanleg van een groene zone rond de haven van Zeebrugge. Het studiebureau Fris in ’t Landschap heeft voor Ramskapelle een uniek concept uitgewerkt onder de noemer “‘speelnatuur–speelplek voor scharrelkinderen”. Het voldoet aan de vraag naar bijkomende speelruimte en groen in deze Knokke-Heistse deelkern. In eerste instantie wordt ‘De Boomgaard’ in Ramskapelle publiek toegankelijk gemaakt, via twee openingen in de bestaande tuinmuren van de pastorie. In deze dorpsboomgaard worden een petanqueveld en graspaden aangelegd. Via een voetgangersbrug wordt een link gelegd over de Noordwatergang naar de aanpalende verkaveling. Verder komt in de noordelijke zone van het dorp een polyvalent sportveld in gras met daarnaast speelnatuur met ‘avontuurlijke hoogten en laagten’. Een fiets- en wandelpad zal de nabijgelegen verkavelingen verbinden met dit recreatief gebied.


Naar aanleiding van de geplande ingrepen wordt op dinsdagavond 27 oktober een infoavond gehouden. Dan geeft burgemeester Lippens uitleg over de geplande nieuwe verkavelingen in Ramskapelle en de aanleg van een nieuwe groene long bij het dorpscentrum. De infoavond wordt gehouden in ’t Zaaltje aan de Ommegang in de deelgemeente. Naast burgemeester Lippens wordt ook uitleg gegeven door David Van Belle, Projectcoördinator Leefbare Haven Zeebrugge, Jan Van Coillie, directeur Stadsontwikkeling in Knokke-Heist en Els Huyghens van het studiebureau Fris in ’t Landschap. De plannen van Fris in ’t Landschap zullen vanaf 25 oktober ook te zien zijn in de tentoonstelling Horizon 8300 in het Cultuurcentrum Scharpoord.

Infoavond Ramskapelle ’t Zaaltje, dinsdag 27 oktober 19.30u