23.4.09

Knokke-Heist wil duidelijkheid over windmolens bij Ramskapelle

Evelop Belgium heeft plannen om in en rond Zeebrugge een windmolenpark te realiseren. Er zouden 38 windturbines worden neergepoot, waarvan 9 dichtbij de gemeentegrens met Knokke-Heist. Het gaat over 2 types windmolens met een hoogte van 80 en 105m. Knokke-Heist heeft aan de Vlaamse overheid laten weten dat het niet opgetogen is over het feit dat het kenningsgevingsdossier niet digitaal raadpleegbaar is en laattijdig werd bezorgd. Verder was er geen voorafgaand overleg met de buurgemeenten. Ook de voorgenomen 'versnipperde' locatie krijgt kritiek. De gemeente eist dat er onderzoek komt naar de verstoring van het toeristisch-recreatieve gebeuren, de landschappelijke waarde en de vogelrichtlijngebieden. Heel concreet moet ook de impact bestudeerd worden van de slagschaduw van de molens voor de bewoners van de Sasstraat en de Heistlaan. Knokke-Heist wijst er bovendien op dat de bestaande bufferzone tussen Ramskapelle en het Zeebrugse havengebied moet gerespecteerd worden. Evelop Belgium wil een vergunningsaanvraag indienen tegen de zomer, en volgend jaar starten met de bouw van de turbines, zodat ze operationeel zijn in 2011. Het dossier ligt gedurende een maand ter inzage voor het publiek bij de dienst Milieu - Natuur.