22.4.09

Alleen verantwoorde vissers mogen straks nog op zee

De Europese visserijcommissaris Joe Borg heeft woensdag in Brussel een rapport bekend gemaakt, dat de basis moet vormen van het nieuwe visserijbeleid dat over 4 jaar van start gaat.Volgens hem jagen nog steeds te veel vaartuigen op te weinig vis. Voor de visstand heeft dat dramatische gevolgen. Zo wordt 88 procent van de gemeenschappelijke visbestanden te vroeg gevangen. Dertig procent daarvan is bovendien zo sterk overbevist dat bestandsherstel er waarschijnlijk niet meer inzit. Voorbeeld is de kabeljauw uit de Noordzee. Daarvan wordt 93 procent gevangen voordat deze zich kan voorplanten. Borg wil daarom een einde maken aan de veel te grote Europese vloot. Ook de kleine Belgische visserijvloot zal verder moeten inkrimpen. Alleen vissers die aanwijsbaar verantwoord vissen, krijgen vanaf 2013 toegang tot de visgronden. Borg wil verder een einde maken aan de grote invloed van de lidstaten op het gemeenschappelijke visserijbeleid.