4.12.08

Hinder door werken in Heistlaan

Het doorgaand verkeer in de Heistlaan wordt tijdelijk gehinderd door werken in de deelgemeente Ramskapelle. Tot vrijdag 19 december worden er namelijk bushaltes aangelegd ter hoogte van de Sasstraat. Gedurende twee weken moet het verkeer op die plaats om de beurt passeren. Dat wordt geregeld bij middel van verkeerslichten. Op spitsmomenten kan dit plaatselijk leiden tot fileforming.