31.12.08

Renovatie Moefestraat

Komende maandag wordt gestart met de renovatie van de nutsleidingen in de Moefe in Heist. Er wordt voorzien in een nieuwe gasleiding, laagspanning, openbare verlichting en een glasvezelbuis voor Belgacom. De werken worden uitgevoerd in het trottoir aan de woningzijde. Na aanleg van deze nutsleidingen wordt het voetpad weer hersteld. De werken zullen klaar zijn voor de krokusvakantie. Tijdens het werk door de nutsbedrijven blijft de rijweg bruikbaar. Op 2 maart wordt dan gestart met de eigenlijke riolerings- en wegwerkzaamheden.