28.12.08

Een jaar lang werken in de Koningslaan

Van zohaast de winter achter de rug is zal maandenlang intensief gewerkt worden in de Koningslaan in Knokke. Op 1 maart starten de nutsmaatschappijen met de sanering van de gas-, telefoon, elektriciteits- en waterleidingen. Het betreft het straatdeel tussen het Abraham Hansplein en de Lispannenlaan. Midden april is dan het gedeelte aan de beurt tussen de Nestor de Tièrestraat en de Boudewijnlaan. De trottoirs worden tijdelijk hersteld tegen het zomerverlof. In september en oktober werken de nutsmaatschappijen verder in de trottoirzone van de Koningslaan. De eigenlijke riolerings- en wegeniswerken beginnen pas op 1 september. Deze werken zullen vermoedelijk tot eind november duren.