2.10.08

Winterregeling huisvuilophaling

Zoals ieder jaar wordt in Knokke-Heist vanaf oktober in de rode afvalzone het restafval nog maar 2 keer per week opgehaald. Dat gebeurt op maandag en donderdag. En vanaf volgende maand wordt in hetzelfde gebied het tuinafval nog slechts één keer om de 2 weken opgehaald. Dat is dan op donderdag. De juiste datums vindt men terug op de afvalkalender.