28.9.08

Cavalia-boss verandert kijk op Cultuurtoelage

Het feit dat Cavalia in Knokke-Heist grote kosten, zoals een standplaats en parkeerruimte, niet hoefde te betalen, heeft de stichter van het paardenspektakel anders doen denken over de verhouding tussen cultuurverschaffers en de overheid. In Canada wil de regering de subsidies aan culturele instellingen drastisch terugschroeven. Begin september was Normand Latourelle nog gekant tegen een dergelijke denkpiste. De ervaring in Knokke-Heist heeft ertoe bijgedragen dat hij nu in Canada een (voor velen) discordant geluid laat horen. Volgens Latourelle kunnen toelagen best wegvallen op voorwaarde dat cultuurverschaffende instellingen (onder bepaalde voorwaarden) vrijgesteld worden van allerlei taksen en belastingen. Z’n uitspraak op Corus Radio 98,5 FM heeft in Canada heel wat ophef veroorzaakt.


Latourelle hoor je HIER aan het woord op Corus Radio.