5.10.08

Ondermaats Opinieonderzoek naar de 'Macht' in Knokke-Heist

De met veel promotie aangekondigde opiniepeiling van het Nieuwsblad over de “Man of Vrouw met de meeste macht” is, wat Knokke-Heist betreft, alvast een slag in het water geworden. Daar zijn diverse redenen toe. Om te beginnen konden een aantal van de nominaties totaal niét gerijmd worden aan het hebben van ook maar enige vorm van macht. Dat betekent dat voor anderen, die beter aan het criterium voldeden, niet kon gestemd worden. Daarnaast is er ook de stemmenmakerij die een vertekend beeld geeft. De opiniepeiling is dus meer de projectie van een wensdroom geworden, dan het vastprikken van wie het nù “voor het zeggen heeft in Knokke-Heist”. Dat was tenslotte het uitgangspunt. Het feit dat het deelnemen aan het opinie-onderzoek intens klikken vergde op het internet zorgde ervoor dat heel wat oudere inwoners niet hebben deelgenomen. In totaal hebben zo’n 500 mensen één van de genomineerden aangevinkt. Bert Debrabandere verzamelde met 40,4 procent de meeste ‘vinken’. Burgemeester Lippens legde in het onderzoek met 37,8 procent beslag op de tweede plaats.