14.8.08

ZV weerlegt de ongegronde beschuldigingen van de Oostendse Vismijn

Donderdag na de middag heeft het bestuur van de Zeebrugse Visveiling gereageerd op uitlatingen die de Oostendse Vismijn de voorbije uren deed. Volgens Oostende zouden de afgevaardigde bestuurders van de private Zeebrugse Visveiling een klacht tegen de Oostendse Vismijn bij de Europese Commissie actief hebben gestuurd. De ZV replikeert dat de klacht werd ingediend door Nova, de organisatie die alle Nederlandse visveilingen groepeert. In Zeebrugge stelt men evenwel vast dat het resultaat van het onderzoek bijzonder negatief is voor Oostende. Volgens de Europese Commissie is er sprake van zeer belangrijke sommen onrechtmatige overheidssteun aan de Oostendse Vismijn. Dat komt neer op jarenlange concurrentievervalsing. Verder werd gedetailleerd aangetoond, dat de berichtgeving over een vermeend aanbod tot sluiting van ZV totaal verzonnen is. Het voorstel dat 7 jaar geleden gedaan werd bestond erin een economisch leefbaar visserijcentrum te creëren in Oostende om daar het succes van de ZV te dupliceren. De initiatiefnemers van de Oostendse Vismijn hebben na de formulering van dit voorstel door ZV niets meer van zich laten horen. Kort daarop is men in Oostende met een alternatief scenario gestart, waarvan de Europese Commissie nu zegt dat het in belangrijke mate gebaseerd is op onrechtmatige overheidssteun en leidt tot concurrentievervalsing.