11.8.08

Van het Zwin naar de Punt van Reide

Bij het Zwin in Retranchement zijn maandagmorgen twee voorvechters van Vogelbescherming Nederland vertrokken voor een unieke rit aan boord van een 2PK. Onder het motto “Eend verkent de kust” proberen Jip Louwe Kooijmans en Paula Huigen tegen het einde van de dag de hele Nederlandse kust af te rijden. Einddoel is de Punt van Reide bij de Eems aan de grens met Duitsland. Dat is een afstand van 450 km. De twee vogelliefhebbers hopen met hun tocht mensen enthousiast te kunnen maken voor de bescherming van kust- en duinvogels. Meteen zamelen ze geld in om nieuwe kansen te geven aan vogels zoals de tapuit, die op de Rode Lijst staan.