31.7.08

Terras Beach mag blijven, maar werd de concessie uitbesteed?

Het luxe-evenenement Terras Beach bij de Wielingen in Knokke-Heist mag blijven van de rechter in kort geding. Een 40-tal eigenaars van appartementen bij de Baai van Duinbergen had de rechter gevraagd om het evenement vroegtijdig te beëindigen. Volgens hen beschikten de uitbaters niet over de nodige vergunningen en werd de Vlarem-wetgeveving niet gerespecteerd. De eisers voerden ook aan dat het gemeentebestuur niet optrad tegen overtredingen. Dit werd door de organisator, de Brusselse NV 5ieme Saison, weerlegd. De rechter in Brugge stelde vast dat de uitbater momenteel over een vergunning beschikt en dat het gemeentebestuur zich schriftelijk engageerde om de opgelegde normen te controleren. Volgens de rechter is trouwens buitensporige overlast niet bewezen. Vorig jaar was er ook al controverse rond het evenement, dat toen op de Canada-square z’n tenten had opgeslagen. In de raadszitting van 30 augustus vroeg Raadslid De Smet of de Terras Beach een concessie van de gemeente was. Burgemeester Lippens zei toen, dat het hier ging om een proefproject voor 1 jaar. Indien het in de toekomst nog zou doorgaan zou dit via een aanbesteding gebeuren. Het is twijfelachtig of dit laatste wel is gebeurd.

Daniël Camus et la Terras Beach de Knokke...