28.7.08

Boudewijnkanaal wordt dieper

Komende maandag beginnen baggerwerken in het Boudewijnkanaal tussen de kleine zeesluis in Zeebrugge en de Herdersbrug in Dudzele. De waterdiepte in dat deel van het kanaal wordt van 6 op 7 meter gebracht. Door het uitbaggeren zullen vooral de zand- en grindbedrijven langs het kanaal zeeschepen met meer diepgang kunnen ontvangen. Ongeveer 40.000m³ specie zal tijdens de operatie weggebaggerd worden. De werken kosten 150.000 euro en zullen 3 weken in beslag nemen. Over enkele jaren wil men de diepgang van het kanaal op 8,40 meter brengen. Voor dat kan gebeuren moet de westelijke oever verstevigd worden met een metalen damwand.