21.5.08

Nieuwe projecten voor veiliger kust

Vlaanderen gaat met vier omringende landen aan een veiliger kust werken. Samen met Denemarken, Duitsland, Nederland en Engeland zijn daarvoor twee projecten gestart. In het project "Chain of Safety", geleid door onze buurprovincie Zeeland, wordt gekeken hoe landen zich samen kunnen voorbereiden op overstromingsrampen. De provincie gaat daarvoor een kennis-centrum opzetten. Bij het Project Safecoast wordt in kaart gebracht hoe de vijf landen het beste kunnen omgaan met de zeespiegelstijging.