9.4.08

Knokke-Heistenaars ‘in’ voor cultuur en erfgoed

Cultuur en erfgoed zijn blijkbaar zaken die goed aanslaan bij de inwoners van Knokke-Heist. Dat meent men te mogen afleiden uit het feit, dat een kwart van de bezoekers van de Tournée Muséale in Brugge afkomstig waren uit de badstad. Tournée Muséale is een initiatief van Raakvlak. Dat is de Intergemeentelijke Dienst voor Archeologie in Brugge en Ommeland, waar Knokke-Heist sinds vorig jaar deel van uitmaakt. Centraal in deze werking staan het "behoud, onderzoek en het verbreden van het maatschappelijk draagvlak voor archeologie". Door het initiatief konden ondermeer de inwoners van Knokke-Heist gratis binnenlopen bij zestien musea in Brugge.