8.4.08

Bye bye Baai?

Door de recente noordwesterstormen is zowat de helft van de duinenrichel die de Baai van Heist uitmaakt herleidt tot normaal strand. De zee heeft blijkbaar het natuurreservaat voor een groot deel teruggeëist; iets waar Knokke-Heist nooit in geslaagd was. De Baai van Heist is een strand en duinenvlakte van zo’n 36 hectare, eigendom van het Vlaams Gewest. De voorbije jaren ontwikkelde zich op die plaats een natuurterrein met embryonale strandduinen die door het Biestarwegras gekoloniseerd werden. Verder ontstonden ook slikken en schorren. Het goed ontwikkelde schelpenstrand bleek een zeer geschikt broedgebied voor zeldzame strandvogels zoals de Strandplevier, Dwergstern en Bontbekplevier. Kenners vrezen echter dat bij nog meer stormen uit noordelijke richting deze broedplaatsen compleet zullen worden weggeveegd. De kans bestaat dat het grootste deel van de Baai van Heist tot een gewoon strand zal herleid worden. Het is nog onduidelijk hoe het Vlaams Gewest zal reageren op het verlies van een deel van de strandduinen, waarin zoveel geld en moeite geïnvesteerd werd.