10.1.08

Weer gas in Ramskapelle

Sedert 17u woensdagavond stroomt weer aardgas door de leidingen in Ramskapelle. Een 200-tal woningen zat zo'n 7 uur zonder gas. Dat kwam omdat tijdens rioleringswerkzaamheden in de Ramskapellestraat de gasleiding geraakt werd. De hoofdleiding kon meteen worden afgesloten, waardoor er geen enkel ogenblik ontploffingsgevaar was. Vooraleer men de hoofdleiding weer kon aansluiten, moest eerst in alle huizen ontlucht worden. De politie begeleidde Eandis bij die huisbezoeken. Door de goede contacten van de wijkpolitie konden alle bewoners worden bereikt, zodat een opgetrommelde slotenmaker overbodig bleek.