12.1.08

Geen verbreding van Schipdonkkanaal voor Groen!

Er zijn betere alternatieven dan het Schikdonkkanaal te verbreden. Dat is het Afleidingskanaal van de Leie dat tussen Heist West en Zeebrugge overkapt in zee loopt. Groen! is er niet van overtuigd dat het project Seine-Schelde-West, inclusief de verbreding van het Schipdonkkanaal, de beste oplossing is om de haven van Zeebrugge te verbinden met het hinterland. De partij vraagt om alle alternatieven te onderzoeken. Volgens Vlaams Volksvertegenwoordiger Jef Tavernier (Groen!) bestaan die alternatieven uit vier elementen. 'Vooreerst moet het estuariumverkeer, de verbinding van Zeebrugge met Gent en Antwerpen via de zee, voorts worden opgedreven. Ook het kanaal Brugge-Gent moet geoptimaliseerd worden.' Tavernier geeft toe dat voor het tweede voorstel ingrepen moeten gebeuren, maar die zijn volgens hem minimaal. 'Onder meer de brug in Steenbrugge zal moeten aangepast worden. Maar we kunnen ook gaan naar een systeem van nachtvaarten zodat de opengaande bruggen zo weinig mogelijk hinder veroorzaken voor het wegverkeer.' Ten derde vraagt Groen! ook de versnelde uitvoering van de werken aan de N31, de expresweg tussen Brugge-Zeebrugge, net als de versnelde omvorming van de N49/E34 tussen Brugge en Antwerpen tot autostrade. 'En tenslotte wordt in het plan-MER ook geen rekening gehouden met het feit dat binnenkort het treinverkeer tussen Brugge en Gent op vier sporen zal verlopen.' Voor Groen! zijn dit vier alternatieven waarmee bij het opmaak van het MER en de kosten-batenanalyse rekening moeten gehouden worden. Ook actiegroep 't Groot Gedelf is niet te spreken over het plan-MER. 'Alleen al de verwerking van het baggerslib zal minstens 17 euro per kubieke meter kosten. Als die verbreding dus doorgaat, wordt dit een miljoenenproject', zegt Stefaan Declercq van 't Groot Gedelf. Verwacht wordt dat een beslissing over het project Seine-Schelde-West wordt genomen in de eerste helft van 2009, vlak voor de Vlaamse verkiezingen. 'Maar dan nog zal de uitvoering door de volgende regering moeten gebeuren en het zou niet de eerste keer zijn dat een nieuwe regering een beslissing van de overige ongedaan maakt' zegt Tavernier hoopvol.