30.10.07

Opgepast voor wie met knipperende fietslichtjes over de grens gaat

Wie met losse of knipperende fietslichtjes de grens overrijdt raakt straks in de problemen. In Nederland gaat de politie dit najaar strenger controleren op fietsverlichting. Daarbij worden draagbare lampjes die aan kleding of tassen bungelen niet meer geaccepteerd. Ook knipperende fietsverlichting kan een boete opleveren. In België is het gebruik van losse fietsverlichting sinds mei 2006 wettelijk geregeld. De Nederlandse Raad van Hoofdcommissarissen heeft alle politiekorpsen een brief geschreven waarin staat dat ze de wet consequent moeten handhaven. "Dat betekent dat verlichting die niet vastzit op de fiets, verleden tijd is", zei een woordvoerder van de raad. De boete voor foute verlichting bedraagt 20 euro. De politie krijgt wel de mogelijkheid eerst een waarschuwing te geven, bijvoorbeeld als een fietser weliswaar verlichting heeft, maar deze niet goed is bevestigd. Sommige politiekorpsen namen tot nu toe genoegen met draagbare lampjes die duidelijk zichtbaar op kleding of tassen zitten. De hoofdcommissarissen willen daar vanaf en vragen alle korpsen dezelfde lijn te hanteren. In ons land is het gebruik van losse en knipperende fietsverlichtingen sinds mei 2006 wettelijk geregeld. "Het belangrijkste is dat de fietser zichtbaar is", oordeelde minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (sp.a) toen. De Belgische Fietsersbond reageerde toen ook tevreden. "Losse fietsverlichting heeft bewezen bedrijfszekerder te zijn dan vaste lichten", verklaarde Patrick D'haese, directeur van de Fietsersbond. "Bij regen, mist en sneeuw gaat een dynamo al gauw slippen zodat de verlichting niet meer werkt. Fietsverlichting op batterijen werkt onder alle weersomstandigheden. Bovendien verhogen de knipperlichten de zichtbaarheid van de fietser".