29.10.07

Nachtlawaai voorkomt toekomstige geluidshinder

Aan spoorwegbrug over de Westkapellestraat in Heist zijn momenteel renovatie- en verbeteringswerken aan de gang. In dat verband doet het gemeentebestuur een beroep op het begrip van de omwonenden voor werk dat noodzakelijk ’s nachts moet gebeuren. In de nachten tussen 30 oktober en 2 november moet via het spoor materiaal worden aangevoerd. Tussen 5 en 10 november worden de sporen vervolgens weggenomen en vervangen met behulp van een kraan. Daarna wordt de werf opgeruimd. Ten einde echter geen onderbreking van de treindienst te veroorzaken moeten deze werken ’s nachts gebeuren. Na afloop van de vernieuwingswerken zal de doorgang van de treinen over de brug veel minder lawaai veroorzaken voor de omwonenden. Dat is te danken aan het gebruik van een ander soort rails en de geluidsarme bevestiging van de kurkrubber onderlegplaten.