20.7.07

Weinig opvolgers voor boeren in Knokke-Heist

In Knokke-Heist zijn vrijdag de resultaten van de jongste landbouwtelling bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat onze kustgemeente nog 109 landbouwbedrijven telt. Twaalf daarvan worden door een vrouw geleid, terwijl 50 vrouwen hun man in het bedrijf bijstaan. De Knokke-Heistse hofsteden stellen in totaal maar 11 personen regelmatig tewerk die geen familie zijn. Daarnaast ook 29 familieleden. Het gaat dus hoofdzakelijk om kleine familiale ondernemingen. In ongeveer de helft van de gevallen betreft het eenmansbedrijven. Slechts 14 boeren zijn momenteel zeker van een opvolger. Er worden in de polders rond de badstad vooral tarwe, suikerbieten, aardappelen en voerdmaïs verbouwd. Verder worden in totaal 5. 900 runderen gekweekt en bijna 9.000 varkens. En er lopen 34.400 kippen in de badstad, ongeveer net zoveel als mensen.


In cijfers staat het zo in de landbouwtelling:

De totale oppervlakte aan cultuurgrond bedraagt 3601 ha, waarvan ongeveer 2600 als bouwland in gebruik is (48 % tarwe, 14 % suikerbieten, 13 % aardappelen, 12 % voedermaïs, 5 % hooiweiden, 4 % vlas), bijna 1000 als grasland en 6,68 als boomgaard (voornamelijk appelen, kersen en pruimen). Sierteelt in serres neemt 111 are in. 76 % van de cultuurgrond is in pacht, de rest in eigendom. Er worden in totaal 5891 runderen gekweekt (verdeeld over 64 bedrijven), 8936 varkens (18 bedrijven), 618 schapen (14) en 171 paarden (24). Er werden meer dan 34 400 kippen geteld, verdeeld over 25 bedrijven.