17.7.07

Preventiedag Diefstal uit Voertuigen

Zaterdag is de Nationale dag ter preventie van diefstal uit voertuigen. In 2005 zijn er voor West- Vlaanderen meer dan 2900 diefstallen uit voertuigen gekend en nationaal meer dan 78.000. Binnenlandse Zaken blijft daarom acties ontwikkelen ter voorkoming van deze plaag. Deze zomer nemen alle kustgemeenten deel aan een gecoördineerde preventiecampagne op 21 juli. In Knokke-Heist kan men terecht op de stand van het preventieteam op de parking van de Knokkestraat in Heist. Aan deze stand kan iedereen die dit wenst meer informatie krijgen om zich te beveiligen tegen diefstal. Verder zijn er ook twee mobiele teams die zoveel mogelijk bestuurders zullen aanspreken. Goede gewoonten worden beloond en onoplettende burgers krijgen de nieuwe folder met tips ter preventie van ‘diefstal uit voertuigen’ mee. Beloningen zijn er in de vorm van gadgets zoals carglass-bonnen, tomtom-schoudertassen, balpennen, … geschonken door de private partners, de Directie lokale integrale veiligheid en de gemeenten. In het najaar zal dit actiegebied herbezocht worden en is een nationale evaluatie voorzien.


Tip om diefstal uit de wagen te VOORKOMEN