10.7.07

Juridisch getouwtrek Duinenwater

Het juridisch getouwtrek rond de onteigening van een aantal landbouwers voor het project Duinenwater duurt langer dan verwacht. Mogelijk komt de Vrederechter pas met een uitspraak in oktober of misschien zelfs later. Het gaat hier niet om het principe van de onteigening, maar wel over de prijs die de eigenaars van de gronden billijk vinden. Volgens de gemeente zal dit juridisch steekspel de aanleg van de wegenis in de nieuwe verkaveling, bij het station van Knokke, niet vertragen. Inmiddels werd ook bevestigd dat in de planning voor Duinenwater nog steeds ruimte is voorzien voor een seniorie. Als er gegadigden zijn zou een dergelijk rusthuis een plaats krijgen in de Hotelzone van het project.