16.1.13

Voorkom diefstal met list

De Liberale Vereniging voor Sociaal-culturele Werking brengt op woensdag 23 januari om 14u in Scharpoord een voordracht onder de titel “Laat u niet in de luren leggen”. Onderwerp van gesprek is het voorkomen van diefstal met list. Tijdens de voordracht door Deborah Geselle wordt dieper ingegaan op het fenomeen van dergelijke diefstallen Wat is diefstal met list en welke vormen kan deze aannemen. Wie zijn de daders en wie zijn de slachtoffers. Welke listen en trucs gebruiken de daders. Verder worden tips aangereikt om het risico op bedrog en oplichting aanzienlijk te verminderen.

Deelnameprijs: € 3 per persoon voor de leden,| € 5 per persoon niet-leden De locatie is rolstoeltoegankelijk