23.7.12

Surfers’ Paradise wordt beter ingepast in het Duinlandschap

De Vlaamse Regering heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van minister van ruimtelijke ordening Philippe Muyters voor het Zwingebied goedgekeurd. Het plan omvat de uitbreiding van het natuurgebied met 120 ha. Daartegen was heel wat verzet gerezen. Ondermeer omdat 90 ha landbouwgrond daarbij wordt opgeofferd in Knokke-Heist. Positief punt is het feit dat het plan voorziet in het behoud van de infrastructuur van Surfers’ Paradise op het strand van Het Zoute. De gebouwen van de surfclub en vooral de containers op het strand zullen echter beter worden ingepast in het duinlandschap. Het RUP is nog niet definitief. Van 31 augustus tot 29 oktober loopt een openbaar onderzoek. In die periode kan iedereen opmerkingen, adviezen en bezwaren indienen.