20.12.11

Kerncentrale wordt veiliger

De kerncentrale van Borsele, die op 32 km van Knokke-Heist ligt, voldoet aan de veiligheidseisen die gesteld zijn in de huidige vergunning. Dat staat in het Nationaal Rapport dat door de Nederlandse overheid naar de Europese Commissie is gestuurd. In het licht van de gebeurtenissen in Fukushima, gaat men de centrale echter toch nog veiliger maken. In Borsele gaat het Waterschap Scheldestromen in april namelijk de dijk bij de kerncentrale versterken. Dat gebeurt omdat gebleken is dat de dijk niet voldoet aan de veiligheidsnorm. Volgens deze norm moet de dijk bestand zijn tegen een superstorm die eens in de vierduizend jaar voorkomt. De dijk krijgt aan de buitenkant een nieuwe bekleding en wordt opgehoogd. Ook wordt het binnentalud voorzien van een dikkere kleilaag. Op de buitenberm wordt verder een nieuwe onderhoudsweg aangelegd. Volgend jaar oktober moet het werk klaar zijn.