9.9.11

Record aantal bruinvissen gestrand deze zomer

Tussen Knokke-Heist en De Panne zijn in juli en augustus liefst 41 bruinvissen gestrand. Slechts één van die dieren was nog in leven en werd in Mariakerke terug in zee gezet. In augustus werd 25 bruinviskadavers op het strand aangetroffen. Dat is het hoogste aantal ooit vastgesteld aan onze kust. Opmerkelijk is, dat de meeste van deze dieren stranden aan de Middenkust en de Westkust. In Knokke-Heist werd slechts één bruinvis aangetroffen en in Blankenberge twee. De doodsoorzaak van de aangespoelde bruinvissen wordt nog onderzocht. Er wordt gezocht naar sporen van bijvangst en ziekte. Ook het meest recente voedsel wordt gecontroleerd aan de hand van de maaginhoud. De meeste kadavers verkeerden echter reeds in een verregaande staat van ontbinding. Door onderzoek op zee worden migratiepatronen en de mogelijke impact van de bouw van offshore windparken nagegaan. Het aantal bruinvissen in de zuidelijke Noordzee zit al enkele jaren in de lift. Terwijl tien jaar geleden de bruinvissen vooral in maart en april werden gesignaleerd, is dat de laatste jaren steeds vaker in de zomermaanden. Het stijgend aantal bruinvissen in de zuidelijke Noordzee is waarschijnlijk niet het gevolg van een populatiegroei, wel van een zuidwaartse verschuiving van ten minste een gedeelte van de Noordzeepopulatie. . Mogelijk is er een tekort aan geschikt voedsel in de noordelijke of centrale Noordzee. Er wordt onderzocht of dat het gevolg is van de klimaatverandering of overbevissing.