20.9.11

Bezorgdheid rond geplande nieuwe zeesluis in Zeebrugge

In Zeebrugge werden de plannen voorgesteld voor een nieuwe zeesluis op het Boudewijnkanaal ter hoogte van de vroegere Cokesfabriek. In de sluis zullen zeeschepen tot bijna 390m kunnen versassen. De plannen omvatten ook het afbreken van de bestaande Visartsluis, die niet langer voldoet aan de moderne scheepvaart. Dat betekent meteen, dat de kop van het Boudewijnkanaal een open getijzone wordt en tot de ‘voorhaven’ gaat behoren. Deze ingrepen zullen de Stationswijk en de Môle nog meer afzonderen van Zeebrugge Dorp dan nu al het geval is. Het verkeer, met inbegrip van de tram en de goederentrein, zal namelijk meer landinwaarts door een grote tunnel onder het kanaal geleid worden. Om het afslaan naar de tunnel mogelijk te maken wordt op de Kustlaan net voorbij de Môle een afslag gemaakt naar de Venetiëstraat. De bewoners van die straat maken zich alvast zorgen over hun toekomst. Aan de andere kant van het kanaal zal de tunnel in Zeebrugge aansluiten op de Isabellalaan. Enkel fietsers en voetgangers zullen het kanaal nog kunnen oversteken ter hoogte van de huidige Kustlaan. De uitvoering van het zogeheten SHIP-project wordt begroot op zo’n 675 miljoen euro. De werken zouden in 2014 al van start gaan en 8 jaar duren.