21.2.11

Nieuwe inspraak- en informatieronde in Knokke-Heist

Komende maand worden in de badstad weer de concrete plannen van het gemeentebestuur voor 2011 toegelicht. Dat gebeurt onder het motto ‘ZEG’ in alle deelgemeenten tijdens de jaarlijkse informatie- en inspraakronde. Tijdens deze sessies doet een medewerker van de dienst Communicatie uit de doeken welke belangrijke projecten er dit jaar op stapel staan. Aansluitend krijgen alle aanwezigen de kans om vragen te stellen aan de burgemeester en de problemen in de gemeente aan te kaarten. Alle voorstellen worden nauwgezet genoteerd en achteraf bezorgd aan de bevoegde gemeentelijke diensten. De inspraak- en informatieronde is voor alle inwoners en tweedeverblijvers een unieke kans om actief mee te werken aan het gemeentelijk beleid. Persoonlijke zaken en kleine klachten in verband met de leefomgeving kunnen schriftelijk en in alle discretie aan het gemeentebestuur bezorgd worden.


Datums en locaties:
Dinsdag 15 maart om 19.30 uur: CC Scharpoord Knokke
Woensdag 16 maart om 19.30 uur: Ravelingen Heist
Dinsdag 22 maart om 19.30 uur: 't Zaaltje Ramskapelle
Woensdag 23 maart om 19.30 uur: In 't Dorp, Westkapelle
Zitdag burgemeester Lippens:
Op vrijdag 25 februari om 9 uur houdt burgemeester Lippens in zijn kabinet in het stadhuis op het Verweeplein in Knokke zijn spreekuur.