9.11.10

Nieuw visserijbeleid wordt voorbereid

Dinsdag en woensdag zaten vertegenwoordigers uit de visserijsector en wetenschapsmensen samen aan tafel tijdens een congres dat het visserijbeleid moet helpen sturen. Heet hangijzer was de waarde van de wetenschappelijke gegevens die als basis dienen voor het uitstippelen van het toekomstig beleid. De standpunten van de vissers en de wetenschap liggen vaak mijlenver uit mekaar. Ideaal zou zijn als de ervaring van de vissers op zee gaat meetellen bij het bepalen van het wetenschappelijk advies. Momenteel is het advies nog te eenzijdig gebaseerd op beperkte steekproeven die door wetenschapsmensen worden uitgevoerd. Een nauwere samenwerking tussen de visserijsector en de wetenschappelijke wereld zou dit in de toekomst moeten verhelpen. "De visserijsector moet helpen om de gegevens die de basis vormen voor de wetenschappelijke adviezen te verbeteren", zei Vlaams minister-president Peeters bij de start van de bijeenkomst. De conclusies van het symposium zullen tijdens de Europese visserijraad eind deze maand aan de deelnemende ministers worden voorgesteld. Het nieuwe beleid zou op 1 januari 2013 moeten in voege treden.