18.10.10

Bedrijventerrein Westkapelle CO2-neutraal

Zopas is in ’t Walletje in Westkapelle gestart met de uitbreiding van de plaatselijke ambachtelijke zone. Bijzonder is dat het hier om de realisatie van een CO2-neutraal bedrijventerrein gaat. Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling AGSO kreeg hiervoor subsidies van het Agentschap Ondernemen. Bedrijven die een nieuwe kavel op het terrein in gebruik nemen moeten voldoen aan de verplichting tot CO2-neutraliteit. Dat houdt in dat men door Rationeel Engergiegebruik zoveel mogelijk het elektriciteitsverbruik beperkt. Verder wordt Duurzame Energie door het bedrijf zelf opgewerkt of wordt Groene Stroom aangekocht. Om verder het Rationeel Energiegebruik ook op gebied van verwarming te stimuleren, legt het AGSO de bijkomende verplichting op om een K-peil (isolatie van de gebouwen) of een E-peil (totaal energieverbruik) te halen dat 20% beter scoort dan de wettelijke vereisten. Reeds 20 bedrijven hebben hun plaatsje op het nieuwe bedrijventerrein gereserveerd.