1.9.10

Unief Gent gaat na wie beducht is voor een overstroming uit zee

In het kader van een doctoraatstudie willen onderzoekers van de Universiteit Gent weten hoe inwoners en verblijfstoeristen aan de Belgische kust denken over het risico van een overstroming vanuit zee. Ook burgers uit Knokke-Heist en tweedeverblijvers wil men daarover polsen. Veel mensen staan er namelijk niet bij stil dat de stranden, dijken en duinen waar ze recreëren ook een belangrijke verdedigingsfunctie vervullen, met name tegen de Noordzee. Ook wie slechts enkele dagen of weken aan de kust doorbrengt, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De enquête kan men invullen op de volgende website: http://cartogis.ugent.be/kustonderzoek. De vragenlijst is - naast het Nederlands - voor de toeristen ook beschikbaar in het Frans, het Duits en het Engels. Deelnemers maken kans op FNAC-bonnen ter waarde van 20 EUR.