4.8.10

Weer vogels ringen in Het Zwin

Binnenkort richt het Zwin weer een vogelringstation in. Daar worden dan trekvogels gevangen, gewogen en geringd. Bovendien laat het Zwin de bezoekers meekijken achter de schermen. Vanaf 13 augustus geven Zwinmedewerkers dagelijks van 10 tot 12 uur een publiekspresentatie met uitleg over het wetenschappelijk onderzoek in verband met de vogeltrek. Het ringen wordt uitgevoerd door een gediplomeerd vogelringer van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). In september vinden de presentaties plaats op zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur. In ons land worden jaarlijks meer dan een half miljoen vogels geringd. Uit alle gegevens van terugmeldingen van geringde vogels hebben wetenschappers reeds heel wat trekpatronen en –strategieën kunnen afleiden. Het najaar is een heel belangrijke trekperiode. Dan reizen miljoenen vogels over ons land, op weg naar het zuiden. Sommige soorten overwinteren in de kuststreken rond de Middellandse Zee, andere trekken verder tot diep in Afrika. Veel vogels die vanuit Noord-Europa langs de kustlijn zuidwaarts trekken, komen in het Zwin even uitrusten. Enkele duizenden daarvan worden in het Zwin gevangen, gewogen en geringd, en worden nadien onmiddellijk losgelaten zodat ze hun reis verder kunnen zetten.


Het Zwin is tijdens de zomervakantie elke dag open van 9u00 tot 17u30. Het ringstation is van 13 tot 31 augustus dagelijks operationeel en in september op zaterdagen en zondagen, telkens van 10 tot 12 uur. www.zwin.be