20.8.10

Burgemeester Lippens razend over desinformatie Toerisme Vlaanderen

Burgemeester Lippens van Knokke-Heist is niet te spreken over het feit dat Toerisme Vlaanderen op haar Engelstalige website een landkaart publiceert waarop Vlaanderen als een zelfstandige staat is afgebeeld en Wallonië als ‘buurland’ België wordt aangeduid. Ook de Belgische hoofdstad Brussel is volgens de geografische interpretatie van Toerisme Vlaanderen een Vlaamse stad in plaats van een afzonderlijk gewest. In het verleden heeft Toerisme Vlaanderen reeds gelijkaardige kaarten geproduceerd. Bij een foutieve Vlaamse kaart op een uitnodiging van het Flanders House in New York hadden de Vlaamse autoriteiten het echter nog over een spijtige vergissing en werd de betrokken directeur door Minister Bourgeois op het matje geroepen. Nu weigert Toerisme Vlaanderen echter halsstarrig de kaart te corrigeren. Volgens woordvoerster Lea Winkeler gaat het om een functionele vereenvoudiging die in één oogopslag duidelijk moet maken waar Vlaanderen ligt en welke steden de moeite waard zijn om te bezoeken. Van een bewuste strategie om Vlaanderen als onafhankelijk land voor te stellen, zou zogezegd geen sprake zijn. Burgemeester Lippens begrijpt niet waarom een officiële instantie een dergelijke stommiteit kan blijven goedpraten. “Door Wallonië om te dopen tot België, maakt men de verwarring bij buitenlandse toeristen alleen maar groter”, aldus de Knokke-Heistse burgemeester. "Het is onaanvaardbaar dat Vlaamse topambtenaren, beschermd door politiek verantwoordelijken met een enggeestig Vlaams gedachtengoed, foutieve kaarten mogen blijven tekenen terwijl een kind in het lager onderwijs met eenzelfde gebrekkige aardrijks- en geschiedkundige kennis hiervoor radicaal gebuisd zou zijn. Indien er vanuit de politieke wereld geen maatregelen komen om dit wanbeleid bij Toerisme Vlaanderen een halt toe te roepen, dan zal ik alle kustburgemeesters oproepen om onze samenwerkingsverbanden met Toerisme Vlaanderen op te zeggen. Wij wensen competente marketeers om ons toerisme internationaal aan te zwengelen, geen klungelaars die van op hun bureau in Brussel geen beetje voeling hebben met de materie.” Aldus een verbolgen Graaf Leopold Lippens.

NvdR: Er staat trouwens nog een stommiteit op het kaartje van Toerisme Vlaanderen. Nederland moet als The Netherlands te boek staan en niet als Holland, dat zijn twee Nederlandse provincies. En in het Engels moet Leuven als Louvain vermeld worden, en Mechelen als Malines...