18.6.10

Nieuw pompstation en bufferbekken in Knokke verkleinen risico op wateroverlast

Langs de Nieuwstraat in Knokke legt Aquafin momenteel de laatste hand aan de bouw van een pompstation met bufferbekken, dat bijna 2 miljoen euro kost. Deze werken zijn het sluitstuk van een reeks investeringen die het rioolstelsel van Knokke-Heist optimaliseren. Het ondergrondse bekken is 100m lang, 10 m breed en kan 2.500 kubieke meter water opslaan. Dat is een hoeveelheid die overeenkomst met een Olympisch zwembad. Bij hevige neerslag kan het regenwater uit de collectoren via een overstort overlopen in dit ondergronds wachtbekken en in een vooroeverbekken, dat met riet beplant is. Zo wordt vermeden dat het overtollig water uit het rioleringsstelsel in de waterlopen terechtkomt. Als de hevige regenbui over is en de collectoren opnieuw capaciteit hebben kan het nog aanwezige afvalwater in het bergingsbekken via een persleiding terug naar de collector gebracht worden. Zo komt slechts een minimum aan verdund afvalwater terecht in de Isabellavaart. Het pompstation dat het water van het bekken naar het vooroeverbekken pompt, is uitgerust met 3 vijzelpompen, waarvan één reserve. De totale pompcapaciteit bedraagt 1000 liter per seconde. Het pompstation wordt beheerd door Aquafin vanuit het zuiveringsstation in Heist. Nog in het zuiveringsgebied van de ‘Rioolwaterzuiveringsinstallatie Heist’ zijn tot volgend jaar collectorwerkzaamheden aan de gang om het afvalwater van Westkapelle aan te sluiten. Het project zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit in de Zwinvaart.