9.3.10

Knokke-Heist gaat in de clinch met dictatoriale reisbureaus

De dienst Burgerzaken in Knokke-Heist wordt regelmatig geconfronteerd met ontevreden burgers die in allerijl komen vragen om een nieuwe identiteitskaart of een vervangend reisdocument, omdat het reisbureau beweert dat hun nochtans geldige identiteitskaart niet meer gebruikt kan worden om te reizen naar een Europees land. Volgens het gemeentebestuur jagen een aantal reisagentschappen hun klanten op onnodige kosten. Sommige kantoren vragen dat identiteitskaarten nog 3 maanden geldig zijn op datum van vertrek. De meeste Europese landen eisen slechts dat de kaart minstens geldig is tot het einde van het verblijf in dat land. Alhoewel de burger in orde blijkt met de regels van Buitenlandse Zaken blijkt dat reisagentschappen dikwijls strengere normen opleggen. Vaak gebeurt het dat mensen die op reis vertrekken en met alles in orde zijn, pas op het laatste moment van hun reisbureau te horen krijgen dat ze niet beantwoorden aan hun strengere regels. Dit leidt dan meestal tot het aanvragen van een spoedreispas van 210 euro. En dat terwijl de reiziger met z’n identiteitskaart eigenlijk volkomen in orde was. Deze onduldbare situatie werd zopas door Eerste Schepen Maxim Willems besproken in het college. Knokke-Heist wil het probleem nu nationaal aankaarten omdat sommige reisbureaus met dictatoriale trekjes blijkbaar zelf wetten maken.