22.12.09

Knokke-Heist wil klasseverhoging terug van Vlaamse Overheid

In alle vroegte was Toerismeminister Geert Bourgeois dinsdag in Knokke-Heist voor een ontbijtvergadering met de burgemeester en schepenen. Voornaamste punt op de agenda was de opmerking, dat de badstad door een verandering in het gemeentedecreet haar klasseverhoging voor subsidies is kwijtgespeeld. De badstad wil, dat de toelagen in de toekomst opnieuw rekening houden met het feit dat Knokke-Heist in de weekends en tijdens de vakantieperioden vanwege het toerisme eigenlijk een veel grotere gemeente is. Dat betekent meer politie, meer brandweer, meer afvalverwerking en dergelijke meer. De minister heeft nu beloofd om het dossier terzake aan te kaarten bij de Vlaamse Overheid. Ook de problematiek van de hotelfunctie in Knokke-Heist werd besproken in de werkvergadering. De laatste jaren verdwijnen steeds meer hotelkamers in de gemeente. Het aantal is momenteel al gezakt tot 800. Men wil vermijden dat de kust een 'grijze tweedeverblijfszone' wordt. Grijs in de zin van vergrijzing en grijs in de zin van kleurloos, zonder toeristen.