19.12.09

Knokke-Heist gekant tegen dwarsen Knokkestraat door de kusttram

Tijdens de gemeenteraad in Knokke werd ondermeer een opdracht goedgekeurd voor de opmaak van een studie voor de verkeersverbinding tussen de Natiënlaan en het Maurice Lippensplein. Het gaat om een investering van een kleine 70.000 euro. In dat verband merkte Open-VLD raadslid Kathleen van der Hooft op, dat het hoog tijd wordt voor de gemeente om te protesteren tegen de plannen van De Lijn. De vervoermaatschappij wil namelijk met de kusttram ter hoogte van het treinstation van Knokke op twee plaatsen de Knokkestraat dwarsen. Op die manier moeten trein, tram en bus samengebracht worden. Burgemeester Lippens verklaarde ook tegen een dergelijk plan te zijn. Een jaar geleden zei de burgervader trouwens al, dat door de plannen van De Lijn de Knokkestraat wel eens een doodlopende weg zou kunnen worden.