1.11.09

Dijkversterking benoorden de Zwinkust

Benoorden het Zwin wordt de kust versterkt. De werken zijn maandagmorgen van start gegaan. In eerste instantie worden tussen de kustplaatsjes Nieuwvliet en Groede een nieuw duin van 60 meter breed aangelegd en een nieuw strand. De ophoging van de duinen zou al in september starten, maar de zandzuiger die nodig is, was toen niet beschikbaar. Om de vertraging in te lopen heeft de aannemer nu extra materieel ingezet. Het zand moet voor de jaarwisseling zijn opgespoten, daarna wordt het terrein verder ingericht. Alle werkzaamheden moeten in april volgend jaar zijn afgerond.