10.8.09

Nieuwe woonverkaveling voor Westkapelle

In Knokke-Heist wordt binnenkort gestart met de uitbouw van een nieuwe verkaveling, die de naam Middelhoek meekrijgt. Het terrein situeert zich op het grondgebied van Westkapelle, net ten oosten van de Natiënlaan. De Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar heeft namelijk zopas gunstig advies verleend om de weide tussen de Sacramentstraat en Monnikendreef te verkavelen tot een nieuwe woonwijk. Op het terrein van ruim 18.000 vierkante meter zal de bouwheer 44 woningen realiseren. Om een gevoel van ruimte te bewaren geldt voor elk perceel een bouwvrije afstand van 8 meter. Enkel in de kern van de verkaveling wordt geopteerd voor een iets dichtere en hogere bouwvorm. Dat moet de kleine nieuwe wijk Middelhoek volgens de ontwerpers een eigen identiteit bezorgen.