28.7.09

Westerschelde mag voorlopig niet verder worden verdiept

De vaargeul voor zeeschepen tussen de Scheldemonding benoorden Knokke-Heist en de haven van Antwerpen mag voorlopig niet verder worden verdiept. Dat heeft de Nederlandse Raad van State dinsdag bepaald in een voorlopige uitspraak. De Zeeuwse Milieufederatie en de Vogelbescherming hadden hierom gevraagd omdat ze bang zijn voor aantasting van de natuur door de werkzaamheden. De Raad van State in Den Haag oordeelt nu dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onvoldoende heeft aangetoond dat er geen schade wordt veroorzaakt. Het gevolg van deze uitspraak is dat vooralsnog geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. De Raad van State doet in deze zaak een definitieve uitspraak later dit jaar.