25.2.09

Post bereidt zich voor op staking

In verband met de aangekondigde staking houdt De Post ook in Knokke-Heist rekening met heel wat hinder bij de bedeling van brieven en andere posstukken. Die staking wordt mogelijks op 2, 3 en 4 maart gehouden. De directie weet niet in hoeverre de medewerkers het werk zullen neerleggen, dus zijn ook de gevolgen niet direct in te schatten. Wèl werd het cliënteel met grote oplagen aan tijdschriften en publiciteitsfolders aangeraden om de geplande afgiften zo vroeg mogelijk op het postkantoor te bezorgen. Zo kunnen de stukken nog deze week naar de uitreikingskantoren worden verstuurd. De uitreiking kan dan gebeuren van zodra het postpersoneel het werk hervat.


Voor meer info: De Post, tel. 022 011 111.